برچسب تمام پست ها

تفاوت اسناد رسمی و عادی

تفاوت اسناد رسمی و عادی

فرق سند ثبتی با عادی

از جهات مختلف، اسناد رسمی با اسناد عادی تفاوت دارد: ۱- سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است. ۲- تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص…

بیشتر بخوانید