بایگانی

مزایای اسناد رسمی

1- اسناد رسمی بین طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانونی آنها از قبیل ورثه معتبر است. 2- تاریخ سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد.

بیشتر بخوانید

تفاوت اسناد رسمی و عادی

فرق سند ثبتی با عادی

از جهات مختلف، اسناد رسمی با اسناد عادی تفاوت دارد: ۱- سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است. ۲- تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص…

بیشتر بخوانید

نکاتی برای خرید و فروش

نکاتی برای خرید و فروش ملک

۱. وقتی تصمیم دارید مالی رو بخرید توجه کنید که فروشنده مال،مالک واقعی مال باشه وگرنه بعدا دچار مشکل می شوید. ۲. پیش از خریدن مال دقت کنید که هیچ عیب و نقصی تو مال وجود نداشته باشه، به عبارتی دیگه…

بیشتر بخوانید